Издателската дейност

Издателската дейност в областта на изобразителните изкуства и изкуствознанието е пряко свързана с присъщата на НХА образователна и културна мисия. Тя е характерна най-вече за работата на специалностите „Изкуствознание“, „Книга и печатна графика“ и „Плакат и визуална комуникация“, като практическата дейност на преподавателите и студентите е свързана с подготовката на научни текстове, художествена критика, дизайн на книжното тяло, илюстрация, предпечатна подготовка, полиграфски техники и др. В НХА е създаден Издателски съвет, който организира етапите на издателските дейности.
 
За контакти: 
тел.: 02 / 988 17 02
 

Галерия

Страници