Финансиране на проекти за художественотворческа и научна дейност

Краен срок: 2013.03.01

Националната художествена академия обявява конкурс сред академичната й общност за финансиране на проекти за художественотворческа и научна дейност в НХА през 2013, с финален срок 20 ноември тази година.
Финансовите разчети на проектите да бъдат съобразени с програмата и критериите за класиране и оценяване в НХА, които са на разположение и в Учебно-методичния отдел.
Срок за представяне на проектите в Учебно-методичния отдел – до 01 март (вкл.) 2013 година.
Пълният текст на Заповедта за откриване на конкурсната процедура можете да прочетете от тук.