Конкурс за художествени проекти на Българска народна банка

Краен срок: 2022.09.01

Българска народна банка обявява анонимни конкурси за изработване на художествени проекти на:
 
• сребърна възпоменателна монета „175 години от рождението на Христо Ботев“ от серията „Българско възраждане“;
 
• сребърна възпоменателна монета „200 години от рождението на Найден Геров“ от серията „Българско възраждане“;
 
• сребърна възпоменателна монета „100 години от основаването на Българския олимпийски комитет“;
 
• медна възпоменателна монета „125 години от рождението на Димитър Талев“ от серията „Български творци “;
 
• златна възпоменателна монета „100 години Богословски факултет“;
 
• сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Цар Михаил III Шишман“ от серията „Средновековни български владетели“.
 
Срок за представяне на проектите на:
 
• сребърната възпоменателна монета „175 години от рождението на Христо Ботев“– 1 септември 2022 г.;
 
• сребърната възпоменателна монета „200 години от рождението на Найден Геров“ – 2 септември 2022 г.;
 
• сребърната възпоменателна монета „100 години от основаването на Българския олимпийски комитет“ – 5 септември 2022 г.;
 
• медната възпоменателна монета „125 години от рождението на Димитър Талев“ – 26 септември 2022 г.;
 
• златната възпоменателна монета „100 години Богословски факултет“ – 27 септември 2022 г.;
 
• сребърната възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „Цар Михаил III Шишман“ – 28 септември 2022 г.
 
Условията и задължителните изисквания за проектите на възпоменателните монети са публикувани на интернет страницата на БНБ - www.bnb.bg. При желание същите могат да бъдат получени и на хартиен носител всеки работен ден в сградата на БНБ в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 на каса № 1 - всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 13:00 до 15:45 ч, междинни почивки от 10:00 до 10:45 и от 14:30 до 14:45 часа.
 
Повече информация и документи