Конкурс за млади автори

Краен срок: 2015.07.13

Асоциация „Булгарика” организира за поредна година конкурса "Млади Автори". 
 
Направления:
1. Живопис и графика;
2. Скулптура;
Кандидатстване – етапи
 
І етап
– Подава се Заявление за участие в конкурса
Срок: до 13. 07. 2015 г.
– Към Заявлението се прилагат:
∙ Автобиография;
∙ Снимки на минимум 3 произведения;
 
ІІ етап
Одобрените от първи етап автори, следва да представят оригиналите на произведенията, с които са участвали в етап I за участие в сборна изложба и класиране на победителите.
Срок: до 05. 08. 2015 г.
 
ІІІ етап
До 11. 08. 2014 г. журито определя класираните на първо, второ и трето място автори в посочените направления.
На 11. 08. 2014 г. в 11:00 ч. на пресконференция се обявяват победителите в конкурса.
На 11. 08. 2014 г. в 18:30 ч. е официалното откриване на сборната изложба на номинираните в конкурса.
На 11. 08. 2014 г. в 19:00 ч. ще се състои официалното награждаване на победителите в конкурса, в посочените направления.
 
Условия за участие:
Възраст на участниците – до 35 навършени години включително.
 
Награди:
 
І награда
1. Парична награда в размер на 250 €;
2. Диплом;
3. Представяне на автора под формата на пресконференция.
4. Публикуване на PR материали за автора в избрани медийни партньори.
5. Участие в сборната изложба, организирана в рамките на Международния панаир на занаятите и изкуствата „Булгарика“.
 
ІI награда
1. Диплом;
2. Представяне на автора под формата на пресконференция.
3. Публикуване на PR материали за автора в избрани медийни партньори.
4. Участие в сборната изложба, организирана в рамките на Международния панаир на занаятите и изкуствата „Булгарика“.
 
ІII награда
1. Диплом;
2. Представяне на автора под формата на пресконференция.
3. Участие в сборната изложба, организирана в рамките на Международния панаир на занаятите и изкуствата „Булгарика“.
 
Всички автори, номинирани в конкурса за млади автори (преминали в етап II) получават грамота и право на участие в сборната изложба.

Файлове за изтегляне