•Международен конкурс по изкуство и дизайн 2014•

Краен срок: 2014.10.15

Организира Академия Риачи – професионално училище по изкуства и дизайн във Флоренция, Италия.
 
Кой може да участва:
Всички студенти и професионалисти от цял свят от следните специалности:
Бижутерия – изработка
Бижутерия – дизайн
Интериорен дизайн
Илюстрация 
Живопис
 
Условията за участие и регистрация можете да намерите на уеб сайт:
http://www.accademiariaci.info/comp14/
 
Address:
International Art & Design Competition 2014
Accademia Riaci
Via De'Conti 4, 50123 Firenze, Italia
tel: +39-055289831
fax: +39-055212791
Email: rac2014@accademiariaci.info
 
Журито ще бъде от Accademia Riaci.
Транспортни разходи, митнически такси са за сметка на участниците.
Академия Риачи не носи отговорност за щети и загуби на произведенията.
Връщане на творбите не се предвижда, или ако се връщат, ще бъде за сметка на участниците.
 
Регистрация, краен срок 15 октомври, 2014
Кандидатстване, краен срок 15 декември, 2014