Международен конкурс за дизайн на монети 2015

Краен срок: 2015.08.31

Японският монетен двор (Japan Mint) организира Международен конкурс за дизайн на монети през 2015 г.
Могат да вземат участие всички дизайнери на монети във Вашата организация.
Условие за участие:
Необходимо е кандидатите да предоставят скици на монети от двете страни, както и гипсов модел.
Участие могат да вземат родените след 31 август 1985 г.
Предвидени са три награди:
I награда – 500 000 йени
II награда – 200 000 йени
III награда – 100 000 йени
Дата за заявка за участие:
1) За неучащи: Понеделник, 1 юни, 2015 – понеделник, 31 август 2015
2) За учащи: Понеделник, 15 юни, 2015 – понеделник, 14 септември 2015
 
Крайният резултат от конкурса ще бъде обявен в края на месец декември, 2015.
Работите на победителите ще бъдат изложени на през м. май 2016 на среща на Tokyo International Coin Convention (Международна монетна конвенция в Токио).
За повече информация, моля посетете сайта:
(http://www.mint.go.jp/eng/enjoy-eng/event-eng/eng_event_icdc.html)