Международен конкурс за изкуство и дизайн 2017 - Флоренция, Италия

Краен срок: 2016.11.10

International Art & Design Competition 2017 – Florence, Italy 
 
Целта на конкурса е промотиране и интернационализация на италианското изкуство, дизайн и занаяти чрез откриване на нови творци, насърчаване на техния талант, и в същото време представяне на възможност за обучение в Италия.
 
Кой може да кандидатства:
Конкурсът е отворен за всякакви кандидати без ограничение за възрастта или националната принадлежност. Необходимо е да се кандидатства в едно от посочените по-долу направления:
 
Конкурсни категории
Изработване на бижута, Дизайн на бижута, Дизайн на обувки, Дизайн на чанти, Изработване на чанти, Дизайн на мебели, Моден дизайн, Интериорен дизайн, Продуктов дизайн, Живопис и Рисуване
 
Тема
„Традиционният костюм във вашата страна“
 
Краен срок за кандидатстване
За онлайн регистрация: 10 ноември 2016г.
За предаване на творбите: 10 януари, 2017г.
За условията на конкурса, процедурата и изискваните документи за кандидатстване, можете да прочете на:
http://www.accademiariaci.info/comp2017/
 
N.B. Онлайн регистрацията е задължителна, за да може да се участва в конкурса!
 
Селекция:
Конкурсното жури ще оценява участниците на базата на тяхното портфолио (фото изображения) и изискваната документация, и ще определи носителите на награди.
 
Критерии за оценяване
Оригиналност на използваните материали и техники
Експериментиране и проектно проучване
Степен на свързаност с темата
Цялостност и яснота при представянето на конкурсните творби
Високо качество на реализацията (детайли)
 
Награди:
Награди в Направление 1 (професионалисти):
1-ва награда: отпадане на таксата за записване и таксата за обучение
2-ра награда: отпадане на таксата за обучение
3-та награда: отпадане на 50% от таксата за обучение
За записване в Академичен курс Accademia Riaci (курс на ниво Магистър)
 
Награди в Направление 2 (начинаещи, не-професионалисти, студенти):
1-ва награда: отпадане на таксата за записване и таксата за обучение
2-ра награда: отпадане на таксата за обучение
3-та награда: отпадане на 50% от таксата за обучение
За записване в Академичен курс Accademia Riaci (едногодишен курс)
 
Резултати от селекцията
Информация за окончателната селекция на журито ще бъде публикуване на официалния уебсайт на Accademia Riaci (http://www.accademiariaci.info/comp2017/)
 
Изложба
Насрочена е пролетта на 2017г. във Флоренция.
 
За контакт:
International  Art & Design Competition Committee
c/o Accademia Riaci
Email: comp2017@accademiariaci.info
(http://www.accademiariaci.info/comp2017/)