Национален конкурс за проект на статуетка за Голямата награда в Конкурса за нова българска поп и рок песен „Пролет“ обявява БНР

Краен срок: 2022.08.29

Поканата е към художници, скулптури и студенти от цялата страна, срокът е до 29 август
 
Българското национално радио обявява Национален конкурс за създаване на пластичен проект на статуетка на награда в Конкурса за нова българска поп и рок музика „Пролет“. Пластичният проект на статуетката трябва да бъде в мащаб 1:1 и с височина до 30 см. Проектът може да е изработен от подходящ за целта материал и да предвижда и материала за същинското изпълнение на статуетката. Трябва да има възможност и за надпис, който ще бъден уточнен допълнително. Проектът трябва да позволява икономически изгодно производство на екземпляри на статуетката по поръчка на БНР.
 
На спечелилия конкурса автор ще бъде присъдена парична награда в размер на 3 000 лева. 
 
Участниците в конкурса трябва да декларират съгласието си, в случай че проектът им спечели, да отстъпят на БНР изключителното право да изработва екземпляри от статуетката или да възлага такава изработка на трети лица.
 
В конкурса могат да участват кандидати от цялата страна без ограничения – работещи професионално в областта, студенти, художници, скулптори. 
 
Документите за участие в конкурса са: кратка биографична справка за кандидата, пластичен проект на статуетката съгласно условията на конкурса и кратко писмено обяснение на авторовата идея, заложена в създаването на проекта. 
 
Срокът за подаване на предложенията (документите заедно с пластичния проект) е до 17:00 часа на 29 август 2022 г., в деловодството на Българското национално радио.
 
Проектите ще бъдат оценявани от жури, съставено от представители на Българското национално радио и Националната художествена академия. В 3-дневен срок след изтичане на срока за подаване на предложенията журито ще разгледа и оцени постъпилите проекти. Критериите, по които журито ще оценява, са художествени достойнства и атрактивност на предложения проект, както и близост до идеята на наградите за нова българска поп и рок музика „Пролет“. За резултата от своята работа журито ще състави протокол, въз основа на който ще се приеме решение за определяне на печелившия кандидат.
 
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 1 септември на сайта на Българското национално радио www.bnr.bg и на сайта на Националната художествена академия www.nha.bg .
 
В 14-дневен срок след приключване на конкурса ще бъдат върнати проектите на участниците, които не са спечелили. 
 
Конкурсът за нова българска поп и рок музика „Пролет“ ежегодно се организира и финансира от Българското национално радио. Основната цел на конкурса е подкрепа и популяризиране на съвременната българската поп и рок музика. Повече за Конкурса „Пролет“ на Българското национално радио може да научите ТУК.