Покана за кандидатстване за стипендии за обучение в университети в Словакия

Краен срок: 2014.10.31

Кой може да кандидатства:
– студенти магистърска степен –  за 1 или 2 семестъра
– докторанти –  от 1 до 12 месеца
– преподаватели за преподаване –  от 1 до 12 месеца
– художници за творчески престой –  от 1 до 12 месеца
 
Размер на стипендиите:
1.  студенти магистърска степен –  350 Евро
2.  докторанти –  580 Евро
3.  преподаватели и художници:
– с докторска степен и до 4 г. професионален опит – 580 Евро
– с докторска степен и до 10 г. професионален опит – 850 Евро
– с докторска степен и над 10 г. професионален опит – 1000 Евро 
 
Крайният срок за кандидатстване за  академичната 2014/2015 г. е 31 октомври 2014 г. до 16:00 ч.
Повече информация ще  намерите на страниците в интернет: www.stipendia.sk или www.scholarships.sk.