Поканата за представяне на художници 2014–2015 на Фондация Blueproject вече е активна!

Краен срок: 2015.01.10

Фондация Blueproject ежегодно отправя към художниците покана, отворена за всички формати, идеи и художествени и културни предложения. Художниците ще бъдат избирани въз основа на качеството и високите постижения на своите проекти. Избраните индивидуални или групови участници, ще имат възможността да пребивават един месец в El Taller преди излагане на отличените творби в проекта Sala.
Художниците, които желаят да участват, могат да намерят условията на поканата и формуляра за кандидатстване в нашия сайт. Надяваме се да получим много интересни проекти!
+ инфо
 
Поканата за престой на Фондация Blueproject ще бъде активна от 10 октомври 2014 до 10 януари 2015.