Публична покана – отпечатване и доставка на печатни материали

Краен срок: 2014.11.07

Заповед 0303-О/14.10.2014 за откриване на процедура за обществена поръчка  съгласно гл. 8а от ЗОП с публична покана АОП №9034892/20.10.2014
Пакет документи за кандидатстване по обществена поръчка АОП №9034892
1. Указания за участие
2. Техническа спецификация
3. Методология за оценка
4. Проект на договор
5. Образци документи
 
На  30.10.2014 г  от 11.00 часа в Национална художествена академия
На адрес: гр. София , ул. „Шипка“ №1 ет.1, зала „Академичен съвет“
Ще се извърши публично отваряне на: Заявления за участие 
За процедура: ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ НА ЗАГЛАВИЯТА ОТ ПРОГРАМАТА НА НХА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРИСЪЩАТА Й НАУЧНА И ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
 
На  04.11.2014 г.  от 11:00 часа в Национална художествена академия
На адрес: гр. София , ул. „Шипка“ №1 ет.1, зала „Академичен съвет“
Ще се извърши публично отваряне на: Ценовите предложения
За процедура: ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ НА ЗАГЛАВИЯТА ОТ ПРОГРАМАТА НА НХА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРИСЪЩАТА Й НАУЧНА И ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Протокол за избор на изпълнител по процедура №9034892

Решение 0336-О/10.11.2014 за избор на изпълнител по процедура №9034892.

Заповед № 0338-О/10.11.2014 за сключване на договор.

Договор №077/11.2014