Решение за откриване на процедура за обществена поръчка АОП №527295

Краен срок: 2013.03.01

Решение за откриване на процедура за обществена поръчка АОП №527295/01.03.2013  с обявление за обществена поръчка АОП № 527306 /01.03.2013
Пакет документи за кандидатстване по обществена поръчка АОП № 527306
1. Указания за участие
2. Административни сведения – образец №1
3. Декларации – образец №2, №2 А, №2 Б
4. Декларация – образец № 3
5. Декларация – образец № 4
6. Екип за изпълнение на услугата адаптация и внедряване – образец № 5
7. Техническа оферта – образец № 6
8. Оферта – образец № 7
9. Проект на договор за обществена поръчка – образец 8
10. Техническо задание