Рисуване

Краен срок: 2014.12.07

Националната художествена академия обявява конкурс за главен асистент по 8.2 Изобразително изкуство „Рисуване“  – един, със срок 2 (два) месеца от обнародването в „Държавен вестник“ – ДВ № 83 от 07.10.2014 г.  За  справки:  Учебно-методичен отдел, тел. 02 / 988 17 02.