VIII Студентско международно биенале на изкуства – SIAB 2016

Краен срок: 2016.10.20

Организатор: Университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Факултет за изящни изкуства – Скопие, Македония
 
Биеналето ще представи творби на студенти степен „Бакалавър“ (последна година на обучение) и „Магистър“ с изложба 10-30.11.2016г., Галерия на Факултета за изящни изкуства, Университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – Скопие
 
Награден фонд – 3 парични награди (Гран при 500 USD и 2 специални  x 250 USD), както и до 10 грамоти
 
Всяка институция избира 2-ма свои студенти да я представляват, като техните творби (всякаква техника на хартия) няма да подлежат на селекция. Избраните студенти сами изпращат творбите си до 20.10.2016г. на адрес: 
 
UKIM Faculty of Fine Arts - Skopje
Partizanski odredi b.b.
MK - 1000 Skopje
Republic of Macedonia
 
Тел.: +389 2 30 66 77 9; Факс: +389 2 30 66 30 8
www.flu.ukim.edu.mk
 
Лица за контакти: 
За въпроси от общ характер, информация и подробности - проф. д-р Небойша Вилич nvilic@ukim.edu.mk
Относно Формуляр за участие, сканирани копия, данни за каталога и изпращане на творбите - доцент Ангел Миов siab@ukim.edu.mk