XX международен конкурс за дизайн на велосипеди – IBDC - Тайван

Краен срок: 2015.09.30

Регистрация и изпращане на работите – от 1 юни до 30 септември 2015
 
Международният конкурс за Дизайн на Велосипеди се провежда от 1996г по инициатива на тайванската организация с изследователска насоченост Cycling & Health Tech Industry R&D Center (CHC). Целта на конкурса е да се развива дизайна на велосипеди и свързаните с тях продукти, обединявайки различни дизайнерски концепции и култури. Освен това чрез конкурсът се обръща внимание на колоезденето като начин на живот и подобряване условията на околната среда и здравето на хората.
 
Онлайн регистрация и информация – www.ibdcaward.org