ЗНАЧИМИТЕ БЪЛГАРСКИ ЧЕХИ – конкурс за визия за плакат

Краен срок: 2024.05.31

Конкурс „Значимите български чехи“ се организира по повод 75 години от създаването на Чешкия център в София и Българския културен институт в Прага. Най-добрите проекти ще бъдат представени в дигитален и/или разпечатан вариант на изложби в България и Чехия. 
 
Краен срок за подаване на кандидатури: 31.05.2024 г. 
 
Цел на конкурса:
Създаване на визия за плакат на тема „Значимите български чехи“ – от една страна чешки личности, допринесли за изграждането на българската държава в края на 19. И началото на 20. век, но и чехи, които в наши дни активно помагат за развитието на икономическата и търговската, културната дипломация. 
 
Условия на конкурса:
– В конкурса могат да участват графични дизайнери, художници, артисти, студенти
и ученици гимназиален курс от училищата по изкуствата в България;
– участниците в конкурса могат да изберат една или повече личности, но не повече от три, и да предложат проект/и за визия за плакат по посочената тема (до три проекта) ;
– за да се включат в конкурса участниците задължително попълват формуляр-заявка за участие: https://forms.gle/R4A8Dij4uT58guFi9, в който декларират съгласието си изработената от тях творба/творби да бъде използвана за нуждите и целите на проекта „Значимите български чехи“.
 
Изисквания за изготвянето на проект: 
– да отговаря на темата на конкурса;
– да съдържа изображение на избраната историческа личност и кратък текст за
него (около 300 знака), поместен в примерния списък;
– да бъде подготвен в електронен вариант – формат за преглед в JPG, в A4, 200 dpi, RGB и (възможност за печатното му възпроизвеждане във формат 100/70 см на 150 dpi след евентуалния му избор за изложба);
 
Плакатите трябва да бъдат изпратена на следния имейл адрес: ccsofia@czechcentres.cz (при над 10 MB да се използват сайтове за трансфер на големи данни).
 
Журиране: 
– Получените проекти за визия за плакат ще бъдат разгледани от чешко-българско жури, което в срок до 30.06.2024 г. ще посочи 10-те най-добри визии за плакат и измежду тях победителя в конкурса;
– по преценка на журито може да бъдат избрани и повече от 10 най-добри визии за плакат.
Изложбите в България и Чехия с отличените визии за плакат ще бъдат реализирани в периода септември – декември 2024 г.
 
Награда:
– Наградaта за победителя в конкурса е тридневно пребиваване в Прага, в периода на представянето на отличените визии за плакат в Българския културен институт в Прага;
– за другите отличени автори са предвидени още: ваучер за безплатен курс по чешки език за едно ниво в Чешкия център, предметни и др. награди.
 
Организаторите придобиват правото да използват отличените в конкурса визии за плакат, да ги публикуват, разпространяват, разпечатват, без това да е в противоречие със Закона за авторското право и сродните му права, по всички допустими начини за целите на конкурса (без авторите да губят правата върху проектите си).
 
Партньори на конкурса са Посолството на Чешката република в София, Посолството на Република България в Прага, Държавен културен институт към Министъра на външните работи на Република България, Международното триенале на сценичния плакат, Съюз на българските художници, Бохемия клуб, Чехословашки клуб „Т. Г. Масарик“ в България, Център за върхови постижения „Наследство БГ“.
 
Подробна информация за конкурса вижте на: https://sofia.czechcentres.cz/bg/soutez 
 

Файлове за изтегляне