Допълнителна кампания за държавни стипендии за отличен успех

2017.04.20

КЛАСАЦИЯ
 
Националната художествена академия обявява допълнителна кампания за държавни стипендии за отличен успех
 
летен семестър на 2016/2017 учебна година
 
За Държавна стипендии за отличен успех могат да кандидатстват всички студенти на НХА със среден успех от двата последни семестъра от 5.50 до 6.00, а за студентите от 1 курс – успех от зимен семестър. 
В кампанията не участват студентите, които ще получават стипендия по първата кампания на държавните стипендии. 
 
Класирането ще се извърши единствено по критерия успех.
 
За  да кандидатствате трябва да попълните в Електронната административна система на НХА, документи за стипендия –Приложение 1 и 4 през личния си профил. В полето „доход“ впишете 600.00 лв. 
 
Други документи не се изискват.
 
График за подаване на документи на хартиен носител:
На 24, 25, 26,27 и 28 април от 14:00 до 17:00 часа в офиса на служба стипендии и общежитие – ул. „Шипка“ 1, северна сграда, 1 етаж.
 
За повече информация Мария Ландова – m.landova@nha.bg, 0888148715 

Сподели