Допуснати кандидати до II етап на конкурса за „Експерт в Учебно-методичен отдел“

2022.04.07

На основание заповед No 0101 – О от 04.04.2022 г. на ректора на НХА, назначената комисия разгледа постъпилите документи на кандидатите по обявения подбор за свободни позиции: „Експерт в УМО“.
 
Допускат се до интервю Саша Гетова, Борис Атанасов, Екатерина Николова, Веселина Стефанова, Екатерина Петкова и Силвия Семкова.
 
Интервюто ще се проведе на 11.04.2022 г. по график, за който кандидатите ще бъдат уведомени по телефона.

Сподели