ЕВОЛЮЦИЯ 6 – изложба на студенти от Филиал Бургас на Националната художествена академия

2024.03.20

Откриване: 20 март 2024 г. (сряда), 18:30 часа
Културен център „Морско казино“, зала „Христо Фотев“, Бургас
 
„Еволюция 6“ е изложба, създадена от студенти на Националната художествена академия – Филиал Бургас. В експозицията еволюцията се задълбочава в тематиката на шест абстрактни етапа: Утроба, Първите седем, Тийнейджърски години, Средна възраст, Старост и Смърт.
 
Всяка категория предоставя уникален поглед към физическото и емоционалното развитие на индивида и природата. Основната цел на „Еволюция 6“ е провокация и разсъждение. Някои произведения се занимават с темата „буквално“, докато други предлагат лична гледна точка. Както казва Емил Кротки: „Изкуството е догадка за това, което науката все още не знае“.
Тази изложба е усилие на група амбициозни студенти, обединени от обща визия. Индивидуалните таланти на авторите се превръщат в отражение на общото творческо виждане.
Централната арт инсталация символизира как всяка човешка душа е фрагмент, част от великата „световна душа“, а именно плод на „дървото на живота“, преминал през своя път – отгледан от цвят до зрялост и завърнал се пак в пръстта при корените. Дървото – създател на всички плодове, които някога са съществували или ще съществуват. Всеки цвят има потенциал да се превърне в плод, но също така и да се превърне в прах. Творбата задава въпроси, свързани със съдържанието и формата, с човешкия път и възможното съществуване.
В опита на човека да живее и пространно да отъпква пътеките на еволюцията се проследява цикъл, започващ от ефимерното утробно начало до смъртта, която своеобразно покрива със своята ципа трупа и преработва материята до нейния духовен синтез. Между двата етапа, начало и край, се намират смисловите връзки на междуграничното състояние. Инсталацията е подчинена идейно и пластически на конкретното пространство, което вместява творческият обект. В този случай връзката между пространството и обектите създава диалог чрез метафоричен синтез. Присъединете се към нас, за да изследвате човешката еволюция чрез силата на артистичното изразяване.
 
Участват: Станислава Иванова – Бьон, Александра Николова, Александра Иванова, Ралица Вълева, Михаил Гавраилов, Симона Василева, Теа Мичева, Елеонора Василева, Кристияна Владимирова, Олга Спиридонова, Мартина Бояджиева, Мери Райкова, Йована Темелкова, Тони Казанджиев, Доника Иванова, Ния Василева, Александър Кирилов.
 
Участници в арт инсталацията: Михаил Гавраилов, Йована Темелкова, Мартина Бояджиева, Симона Василева, Мери Райкова, Елеонора Василева, Михаела Христова, Теодора Йорданова, Карина Иванова, Доника Иванова, Димитър Аврамов, Кристияна Владимирова, Илияна Банева.
 
Студентите, участващи в цялата експозиция, са от специалностите ,,Плакат и визуална комуникация“, ,,Изкуствознание – Културно наследство на Българското Черноморие“, ,,Живопис“, ,,Графика“ и ,,Книга, илюстрация, печатна графика“.

Сподели