График на дипломните защити в НХА София и Филиал Бургас

2024.06.12

Дипломни защити: 4 – 20 юни 2024 г.
 
Редовна юнска сесия за ОКС „Бакалавър“, випуск 2023/2024 
Поправителна юнска сесия за ОКС „Магистър“, випуск 2023/2024
 
Факултет за изящни изкуства
 
Факултет за приложни изкуства и дизайн
 
Филиал Бургас

Сподели