Изложба „75 години специалност „Стенопис“ гостува в Сливен

2022.04.11

75 години специалност „Стенопис“
Изложба на преподаватели и студенти
13 – 27 април 2022
Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ – Сливен
 
На 13.04.2022 г. в галерия „Нова“ към Националната художествена гимназия в Сливен ще се открие юбилейна изложба на специалност „Стенопис“ по случай 75-годишнината от създаването ѝ в Националната художествена академия. В експозицията са включени проекти и реализации на преподаватели, докторанти и студенти през последните няколко години – стенописи, витражи, мозайки и други техники, изучавани в специалността. Работи на преподаватели от специалност „Стенопис“ са представени и чрез дигитално заснет визуален материал.
Изложбата в Сливен е първото събитие от програмата за отбелязване на 75-годишнината на специалност „Стенопис“. Предстои да бъде представяна и в други градове на страната. През есента в галерия „Академия“ на НХА ще бъде проведена научна конференция и отпечатан сборник с докладите от форума.
Изложбата се реализира по Програмата за научната и художественотворческата дейност на НХА за 2022 г.
 
Приложението и влиянието на стенописта е налице още през 1924 г. и може да се проследи в творчеството на големи български художници като Дечко Узунов, Иван Пенков, Иван Ненов и Илия Петров. 
*Стенописта има не само дълбоки исторически корени в българската художествена традиция, тя живее и се развива динамично и в новото време, заслуга за което има в голяма степен и Катедра „Стенопис“ в Националната художествена академия.
През 1924 г. в тогавашното Държавно художествено-индустриално училище се въвежда дисциплината „Декоративно изкуство с приложение“. В резултат на организационните реформи в Академията през 1932 г. ръководител на Ателието за декоративни изкуства става Дечко Узунов. От 1945 г. специалността започва да се нарича „Декоративна стенопис“. През 1947 г. Академията се разделя на Изящен и на Приложен отдел. В Приложния отдел има Ателие по декоративна стенопис и Ателие по мозайка с ръководител Иван Ненов. През 1948 г. двете ателиета се обединяват под името „Декоративно-монументална живопис и мозайка“. От 1953 г. до 1972 г. специалността се оглавява от проф. Георги Богданов. Той е и създател на „школа“ в съвременната българска монументалистика. През 1967 г. Ателието по декоративно-монументална живопис и мозайка се превръща в специалност „Стенопис“ към Приложния факултет, а от 1973 г. „Стенопис“ става самостоятелна катедра в Изящния факултет на НХА.
Сред най-изтъкнатите преподаватели са проф. Мито Гановски, проф. Димо Заимов, проф. Илия Илиев, проф. Тома Върбанов, проф. Ружко Челебиев, проф. Николай Драчев, доц. Атанас Кожухаров, доц. Никола Буков, доц. Асен Гицов, преп. Николай Панайотов. 
Понастоящем в състава на катедра „Стенопис“ като редовни преподаватели работят проф. д-р Олег Гочев, проф. д-р Боян Добрев, проф. д-р Здравко Каменаров, доц. Пенчо Добрев, ст. преп. Страхил Ненов, гл. ас. д-р Радостин Седевчев, ас. д-р Любомил Драганов.
Студентите от специалност „Стенопис“ получават богата обща и професионална култура, която прави възможно интегрирането на завършилите студенти в разнообразни сфери на работа – от приложни изкуства до планиране на архитектурни пространства, обекти на дизайна и мултимедийно изграждане на игри, сайтове, инсталации и др. Възможните реализации са в широк диапазон – от изписване на православни храмове през изграждане на стъклописи, витражи, мозайки в обществени и частни пространства, през работа в сферата на образованието до пространствено планиране, дизайн и оформление на интериорни и екстериорни пространства, и работа с разнообразни медии и технологии.
*Из „Национална художествена академия 1896 – 2016“. Изд. НХА 2016. С. 241-242
 

Сподели