Изложба по проект CANEPAL се откри в Смолян

2013.03.08

Националната художествена академия в качеството си на асоцииран партньор на Националния исторически музей по международния проект CANEPAL участва в изложбата „Иманье без довършуванье“, която е основна проява по проекта и беше открита на 8 март в залите на Историческия музей „Стою Шишков“ – Смолян.
НХА представи творби на студенти от специалностите:
„Текстил – изкуство и дизайн“ с ръководител проф. Анна Бояджиева,
„Резба“ с ръководител проф. Петър Бонев,
„Мода“ с ръководител доц. Анна Аврамова,
„Скулптура“ с ръководител доц. Цветослав Христов,
„Метал“ с ръководител доц. Емил Бачийски
Цялостният пространствен дизайн на експозицията в Историческия музей в Смолян е дело на преподаватели от специалност „Рекламен дизайн“, под ръководството на доц. Мирослав Богданов.
Проект CANEPAL се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Култура“ на Европейската комисия и има за цел да популяризира материалното и нематериално духовно наследство на пастирската култура в Европа.
Изложбата продължава до 8 септември 2013.

Галерия

Сподели