Кандидати за ректор на Националната художествена академия

2024.01.03

Днес 03.01.2024 г. Комисията за приемане на предложения за Ректор на Националната художествена академия разгледа постъпилата кандидатура за ректор на НХА от проф. Георги Георгиев Янков – предложен от катедра „Плакат и визуална комуникация“.

Комисията констатира, че кандидатурата отговаря на законовите изисквания и допуска до избор за Ректор на НХА  проф. Георги Георгиев Янков

 

Сподели