Катедра „Дизайн за детската среда“ представя изложба в Националната гимназия за приложни изкуства „Свети Лука“

2024.01.15

На 17.01.2024 г. в 13:30 ч. в Национална гимназия за приложни изкуства „Свети Лука“ ще бъде открита изложба на Катедра „Дизайн за детската среда“. Събитието е част от проекта „Катедрите на НХА“, който гимназията реализира съвместно с Националната художествена академия.
В експозицията са включени проекти на студенти от специалността – първи до четвърти курс, бакалавърска степен – в направленията: „Продукти за игра и физическа активност“, „Учебно-възпитателни средства в материален и виртуален аспект“, „Интериор“, „Приложна графика“ и „Сюжетно-ролеви игри“. Представят се и проекти на студентите по магистърските програми „Компютърни игри“, „Интериор – детска среда“ и „Средства за игра“.
Изложбата представя нови насоки в обучението по дизайн, който е ориентиран към нуждите и изискванията на децата днес и към създаването на подходяща и функционална среда за тях, отговаряща на съвременните технически и технологични средства.

Галерия

Сподели