Класация на студентите от НХА за държавни стипендии за Значими постижения в областта на художественотворческата дейност

2020.12.14

Уважаеми студенти, класацията за стипендии за значими постижения можете да откриете в раздел „Студентски стипендии“, подраздел „Класация“. Тези от вас, които са получили одобрението на Комисията, следва в най-кратък срок до 17.12.2020 г. да попълнят личните си данни заедно с IBAN от БАНКА в системата https://ams.nha.bg, да запишат и регистрират молбата си в системата. Като отговор на автоматично изпратеното им съобщение от имейл st_znachimi_postijenia@nha.bg, молим да бъде изпратен прикачен файл „Детайл банкова сметка“ от банката, на който да фигурира име на титуляра и IBAN. 
 
ВНИМАНИЕ!!! При неспазване на установените срокове губите правото си на стипендия. При проблеми със системата или въпроси, моля свържете се с гл. експерт "Стипендии и общежития" Мария Ландова; тел.. +359888148715; +35929880765; m.landova@nha.bg
 

Сподели