Класация на студентите от НХА за държавни стипендии за Значими постижения в областта на художественотворческата дейност

2021.12.16

Уважаеми студенти, класацията за стипендии за значими постижения можете да откриете в раздел „Студентски стипендии“ подраздел „Класация“. Тези от вас, които вече са получили одобрението на Комисията, следва в срок до 18.12.2021г. да попълнят личните си данни заедно с IBAN от БАНКА в системата https://ams.nha.bg , да запишат и регистрират молбата си в системата. 
Молим на имейл: st_znachimi_postijenia@nha.bg да бъде изпратено съобщение с трите имена на студента, което да включва прикачен файл „Детайл банкова сметка“ от Банката в който да фигурира име на титуляря и IBAN.
 
ВНИМАНИЕ! При неспазване на установените срокове, губите правото си на стипендия. При възникнали проблеми със системата или въпроси, моля свържете се с гл. експерт „Стипендии и общежития“ Мария Ландова; тел.. +359888148715; +35929880765; m.landova@nha.bg

Сподели