Конференция •Изразни средства във визуалния език – идея и медия•

2013.11.26

Заповядайте на научна конференция на катедра „Плакат и визуална комуникация“
 
Изразни средства във визуалния език – идея и медия
 
26 ноември (вторник) 2013 от 11:00 часа,
галерия „Академия“, ул. „Шипка“ №1
 
„Конференцията поставя въпроси свързани с динамичното ни време и естествените движения – понякога в положителна, понакога в отрицателна посока и промените, към които художника би могъл да се стреми за да запази идейните ценности и естетическите стойности в които вярва...“
 
Повече информация
Покана
 
Програма
 
Доц. д-р Николай Младенов, откриване – 11:15
Ас. Ненко Атанасов (докторант), НБУ – 11:20
Проф. д.ф.н. Христо Кафтанджиев, СУ – 11:45
Проф. Георги Янков, НХА – 12:10
Доц. д-р Николай Младенов, НХА – 12:35
Маргарита Дончева, (докторант), НХА – 13:00
Преп. Стоян Дечев, НХА – 13:25
 
Пауза – 13:50
 
Доц. д-р Илия Груев, НХА – 14:15
Преп. Дочка Кисьова, (докторант), НХА – 14:40
Доц. д-р Кристина Борисова, НХА – 15:05
Петко Петков, (докторант), НХА – 15:30
Ас. Дамян Дамянов, НХА – 15:55
Георги Павлов, (докторант), НХА – 16:20
Пламена Дончева, (докторант), НХА – 16:45
 
* Програмата е примерна и несъобразена с времетраенето на отделните лекции

Галерия

Сподели