ЛЕКЦИЯ | ГОЛЕМИЯТ СБЛЪСЪК. Из хрониките на един академичен конкурс

2024.01.07

19 януари 2024 г., 18:00 часа
Галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1, София
 
Лектор: д-р Милена Балчева-Божкова, куратор на изложбата „Академията като съдба. 120 години от рождението на Илия Петров“
 
Лекцията „ГОЛЕМИЯТ СБЛЪСЪК. Из хрониките на един академичен конкурс“, в рамките на изложбата „Академията като съдба. 120 години от рождението на Илия Петров“ в Галерия „Академия“ на НХА, ще се фокусира върху историята на проведения през 1940 г. конкурс за преподавател по живопис в Държавната художествена академия. Конкурсът е важен момент от творческото развитие на Илия Петров, който той печели в оспорвана битка с редица бележити художници. Конкурсът представлява и интересна страница от историята на Художествената академия преди 1944 г. Шумен и оспорван, днес той се явява може би най-сериозният конкурс в живота на Академията, проведен в периода на бурни страсти около проблема за академичността и актуалните тенденции, започнали още в началото на 30-те години. Време на яростни идейни сблъсъци между представителите на старото и новото поколение, което често се е превръщало в повод за ожесточени спорове.
Д-р Милена Балчева-Божкова е изкуствовед. От 2013 г. е уредник на Музейната сбирка на Национална художествена академия. Автор на научни публикации и куратор на изложби, свързани с българското изкуство от първата половина на ХХ век. Завършва специалност „Изкуствознание“ през 2006 г., а през 2017 г. защитава дисертационен труд на тема „Жените художнички в българското изкуство от 30-те години на ХХ век”. И двете степени са придобити в Национална художествена академия.
 
Лекцията е със свободен достъп

Галерия

Сподели