Лого на домакинството на Република България на Инициативата „Три морета“

2021.01.18

Инициативата „Три морета“ (ИТМ) е политически проект на 12 държави членки на ЕС на равнище държавни глави, лансиран през 2016 г. В него участват Австрия, България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чешката република.
Чрез ИТМ държавите участнички целят да се задълбочи интеграцията им в региона между Балтийско, Адриатическо и Черно море и създаването на по-голяма свързаност между тях по линията Север-Юг в областта на енергетиката, транспорта, информационните технологии и бизнеса, което да допринесе за изграждането на по-силна и свързана Европа. 
При поемането на домакинството от Естония за организирането на срещата на върха през юни 2021 г. в България президентът Румен Радев посочи, че страната ни е амбицирана да следва тази линия на регионално сътрудничество и свързаност, добавяйки и фокус върху приноса на науката, образованието и технологиите.
Държавният културен институт към министъра на външните работи, съвместно с Фондация „Пимен Зографски – Национална художествена академия“ и с експертната подкрепа на специализираните дирекции от МВнР, проведе конкурс за създаване на графичен знак (лого) на Българското домакинство на Инициативата „Три морета“. Комисия, съставена от представители на политическата дирекция „Външноикономически отношения“ (Маргарита Ганева, директор на дирекция „Външноикономически отношения“ и Емил Ялнъзов, посланик за специални поръчения), Държавния културен институт (Снежана Йовева, директор на ДКИ и Илиян Лолугов, главен експерт в ДКИ) и преподаватели от НХА (доц. Илия Груев, проф. Виктор Паунов, д-р. Ненко Атанасов) обсъди и оцени по точкова система постъпилите предложения за логотип. Проведено бе гласуване и от общо 12 постъпили предложения журито номинира за победител проектa за лого на Светлин Балездров. 
 
Участниците в конкурса са: Георги Павлов – проект 1 и 2, Ивайло Тодоров – проект 3, 4 и 5, Лила Колева – проект 6, Людмил Веселинов – проект 7, Милена Абанос – проект 8 и 9, Светлин Балездров – проект 10, 11 и 12. 
 
Избраният проект балансирано съчетава няколко компонента в минималистична композиция. Ориентацията на логото по възходящ диагонал предава усещане за възход и развитие. Стилизираната книга, символизираща наука и образование, формира група – препратка към обединените усилия на страните членки, разположени до трите европейски морета. 
 

Галерия

Сподели