„Лятна академия за деца и ученици“ 2018 набира учители и асистенти

2018.03.28

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ 
обявява конкурс по документи за участие 
в деветото издание на  
 
ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ
август 2018 
 
Лятната академия за деца и ученици е популярен образователен проект на Националната художествена академия и фондация „Св. Пимен Зографски“, който за девети път създава възможност на студентите, изучаващи втора специалност „Теория и практика на художественото образование“ да приложат наученото в динамична и силно креативна среда, много различна от стандартния училищен час.
 
От тази година проектът „Лятна академия за деца и ученици“ е включен в Културния календар на Столична община като значимо културно събитие на територията на Столична община.
 
За участие, като учители, в предстоящото издание на Лятната академия могат да кандидатстват всички желаещи студенти, бакалаври от IV курс, които през юни ще са положили държавен изпит по втората специалност „Теория и практика на художественото образование“ и магистрите, притежаващи свидетелство за професионална квалификация – учител. 
 
Всички желаещи студенти в ОКС „бакалавър“, от I до III курс включително, могат да кандидатстват за позицията асистент. Изучаването на втора специалност „Теория и практика на художественото образование“ е предимство. 
 
Ще бъдат класирани 15 студенти, които ще работят с децата и учениците в Лятната академия през месец август 2018.  
 
За да кандидатствате е нужно:
до 13. 04. 2018 г. да подадете в Деловодството на НХА, следните документи: 
Уверение, че сте студенти в НХА и изучавате и втора специалност „Теория и практика на художественото образование“;
Мотивационно писмо; 
Копие от Свидетелството за професионална квалификация или копие от студентската книжка (за студентите от I до IV курс), с оценки по изучаваните дисциплини по втората специалност.
 
Резултатите от класирането ще се публикуват в сайта на НХА до 30 04.2018 г. 
 
За повече информация се обърнете към Ръководителя на проекта „Лятна академия“ Мария Ландова на тел. 0888148715

Сподели