Лятната академия за деца и ученици

2013.05.27

На вниманието на студентите в НХА:
Фондация Св. Пимен Зографски към НХА в партньорство с Националната художествена академия, организират четвъртото издание на Лятна академия за деца и ученици 1–31 август 2013. Лятната академия за деца и ученици е дългосрочен образователен проект, в който участват студенти – получили през тази учебна години диплома за бакалавър в специалността „Теория и практика на художественото образование“.
В рамките на Лятната академия за деца и ученици, за първи път, ще се проведат и дейностите по проекта „Младежка академия „Заедно“ – за работа с деца с увреждания, финансиран от Националната програма „Младежта в действие“.
За участие, в предстоящото издание на Лятната академия, могат да кандидатстват всички желаещи студенти, които в момента са в IV курс бакалаври или се обучават в магистърската степен на специалността. Ще бъдат класирани 12 студенти, които ще работят с децата и учениците – участници в Лятната академия през месец август.
Всички желаещи студенти до III курс на бакалавърската степен на специалността  могат да кандидатстват със същите документи за участие като асистенти, в Лятната академия за деца и ученици.
За да кандидатствате е нужно, до 31 май, да подадете в Деловодството на НХА, следните документи: уверение, че сте студенти в НХА; мотивационно писмо; копие от диплом за бакалавър в горепосочената специалност или копия от студентската книжка с оценките по съответно изучаваните дисциплини, за студентите от I до IV курс на бакалавърската степен.

Сподели