•Май 68-ма в Париж• лекция на проф. Ален Вание в галерия „Академия“

2018.03.15

30 март (петък) от 18:00 часа
галерия „Академия“, ул. Шипка“ 1
 
Какво беше май 1968 година във Франция? Радикална промяна на нравите и на отношението към модерността в една „застинала“ страна? Огромна надежда и в същото време – нейното сгромолясване? Естетическа революция или нейната социална проява, антиципирана от много артисти и мислители? 
Невъзможно е да изброим многото парадокси и противоречия на това невероятно събитие, но при все това ние ще се опитаме да подходим към него по различни начини.

Сподели