Matrix as a ring 2021

2021.05.18

Peter Valiska-Timečko vs. Stanislav Piatrik
18. 05. 2021, 17:00
Academia Gallery
1 Shipka Street, 1000 Sofia
 
Станислав Пиатрик (1979) и Петер Валиска-Тимечко (1985) започват своето артистично сътрудничество по време на следдипломното си обучение в Художествената академия в Банска Бистрица, Словакия.
Те ще представят пърформанса Matrix as a ring 2021 на 18.05.2021 от 17:00 часа в галерия "Академия" на НХА.
 
И двамата визуални артисти са свързани с идеята не само да разширяват границите на строгото разбиране за графичните техники, но и да приложат нови иконографски техники и техники за реализация. Тези амбиции ги довеждат до различни форми на акции, интерактивна и съвместна работа, близка до графичната техника, но същевремено значително надхвърляща нейните граници. Първата им перформативна графична творба е тяхното представяне в Банска Бистрица и Кошице през 2013 г., където авторите създават матрица посредством истински бой с електрически триони. Върху настилката на ринга се създава графична матрица чрез изрязване на прорези в материала, от който впоследствие се отпечатват големи размери графики. Пърформърите се атакуват като борци посредством нетрадиционни бойни и графични инструменти - верижни триони. Те носят символиката на демонтиране и разрушаване на нещо старо, архаично и необходимостта да се формира тяхната нова територия - в изкуството и в нормалния живот. Рингът - сцената на битката - постепенно се превръща в артистичен акт, а настилката му се превръща в мотивация. Това е едновременно форма на провокация и тестване на социалната роля на изкуството днес. Резултатът е не само действието, но и едновременно заобикалящата среда и един нов тип матрица, готова за печат. С тази творба, както и с последващите, авторите проследяват процеса и междинните припокривания в словашкото графично изкуство от 60-те и 70-те години, като използват нов език и актуални теми.
 
Алена Врбанова, теоретик и изкуствовед
 

Сподели