Научна конференция „Книга и шрифт. Традиция и съвременност“

2022.04.07

Първият по рода си в България интердисциплинарен научен форум „Книга и шрифт. Традиция и съвременност“, ще се състои в София между 8 и 9 април 2022 г. в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“. Събитието има за цел да събере на едно място специалисти от сферата на хуманитаристиката, на графичния дизайн, типографията, издателската дейност, историята, литературата и изящните изкуства като създаде обща платформа за дебат по теми, свързани със съвременните книги и шрифтове, а също така и да отправи исторически поглед върху развитието на писмото, типографията и книжните издания.
 
Форумът се открива с изложбата „Книга и шрифт“ на 7 април 2022 г. (зала 1С, СБХ, етаж 1, ул. Шипка 6) от 17.30 ч. и ще продължи като двудневна научна конференция. По време на конференцията ще се състои и специализираната Работилница на тема „OpenType технологиите в шрифтовия дизайн“.
 
Темите и въпросите, които ще се акцентират на форума, са следните:
• Произходът на писмеността в България;
• Изграждането на ръкописния глаголически и кирилски шрифт и неговото функциониране в рамките на средновековната и на възрожденската българска култура;
• Общите семантични и естетически принципи, и системното единство между изкуството на шрифта и изкуството на книгата;
• Възрожденската книга. Инициали, подписи и илюстрация;
• Различните аспекти на изкуството на книгата в хуманитаристиката днес.
 
Специално внимание ще бъде отделено на съвременния дигитален шрифт и на неговия принос към развитието на книгоиздаването.
 
Програма на конференцията
 

Галерия

Сподели