Откриване на изложба „Книга и шрифт“

2022.04.10

Интердисциплинарен научен форум „Книга и шрифт. Традиция и съвременност“, 8 и 9 април 2022
 
7–13 април 2022
 
Първият по рода си в България интердисциплинарен научен форум „Книга и шрифт. Традиция и съвременност“ се състоя в София на 8 и 9 април 2022 г. в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“. Форумът беше открит от проф. д-р Андрей Бояджиев. В конференцията бяха разисквани редица теми, свързани с развитието на книгата в исторически аспект, връзките на традициите със съвременното изкуство на книгата, а също така и специфичните проблеми на шрифтовия дизайн в разнообразното му приложение, като неразривна част от създаването на съвременни издания и особеностите му като адекватен инструмент при публикуването на научни трудове в сферата на хуманитаристиката. Многопластовите активни дискусии, които се проведоха след всеки панел на форума, доказаха актуалността на разискваните теми и потвърдиха действителната и навременна необходимост от провеждането му.
На 7 април се откри изложбата „Книга и шрифт“, която е част от конференцията и ще продължи до 13 април, СБХ, зала 1 C, първи етаж, ул. „Шипка“ №1.
Изложбата беше открита от д-р Антон Стайков, зам.-председател на СБХ, проф. д-р Кристина Борисова (НХА) и доц. д-р Васил Загоров (УниБИТ), всички те от организационния комитет на Конференцията. Изложбата акцентира върху съвременните тенденции в развитието на българската книга и шрифт, като представя творби на млади автори от двете области, завършили своето образование в НХА, в специалности  „Книга, илюстрация, печатна графика“ и „Плакат и визуална комуникация“.
Повече подробности за изложбата може да намерите на обновения сайт на СБХ:
https://sbh.bg/…/izlojben-kalendar…/kniga-i-shrift/8/1105

Галерия

Сподели