Откриване на изложбата „От страница на страница...“ – 127 години Библиотечна сбирка на Националната художествена академия в Галерия „Ателие“ на НХА – Филиал Бургас

2023.11.20

Изложбата „От страница на страница...“ – 127 години Библиотечна сбирка на Националната художествена академия, бе открита на 16 ноември 2023 г., в Галерия „Ателие“ на НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, Пристанищен комплекс Бургас, в присъствието на студенти и преподаватели от НХА – София и Филиал Бургас. Експозицията откриха кураторите на изложбата д-р Милена Балчева-Божкова, ръководител на проекта, доц. д-р Ненко Атанасов, автор на визуалното оформление на изложбата и доц. Димо Колибаров, директор на Филиал Бургас на НХА.

Експозицията „От страница на страница...“ се фокусира върху създаването на специализирана библиотечна сбирка и нейното развитие във времето. Това е един все още слабо проучен процес, който обаче представлява съществена част от историята на образователната институция. Експонирането на запазени архивни документи, фотографии и редки издания по изобразително изкуство е не просто връщане назад във времето, то е опит на кураторите да изяснят и редица неизвестни. Представят се значими етапи и аспекти – обособяването на библиотечен фонд през 1896 г., организирането му като съвременна научна библиотека и обогатяването му през годините, неговият принос за оформянето на Художествената академия като един от първите културно-просветни центрове след Освобождението и първата половина на ХХ век.

Екип: д-р Милена Балчева-Божкова (ръководител на проекта и куратор на изложбата), доц. д-р Ненко Атанасов (куратор на изложбата и автор на знака, дизайна и оформлението), доц. д-р Росен Тошев (фотограф), Анелия Георгиева и Лиляна Иванова (проучване на библиотечния архив и селекция на изданията), Силвия Милославова (редактор, коректор, преводач) и Димитрина Спасова (Връзки с обществеността).

 

Галерия

Сподели