Отменят се кандидатстудентските курсове в НХА за 31 октомври 2020

2020.10.28

Съгласно Заповед РД-01-626/ 27.10.2020 на Министъра на здравеопазването се отменят предвидените за 31.10.2020 курсове в НХА. Заплатените такси важат за следващи дати, след опоменатия в Заповедта срок. 

Сподели