Посещение в Киев

2013.05.16

От 9 до 12 април 2013 ректорът на НХА проф. Светослав Кокалов и проф. Митко Динев, завеждащ Международен отдел на НХА, посетиха Киев по покана на д-р Ринат Салимов, ректор на Киевския държавен институт по приложни изкуства и дизайн „Михайло Бойчук”. Проф. Кокалов и проф. Динев се срещнаха с преподаватели и студенти от института, разгледаха част от ателиетата и се запознаха с някои специфики на академичната програма и с методологията на обучение. Беше подписан двустранен договор за сътрудничество между двете институции.
Делегацията на НХА посети и НАОМА (Национална академия за изящни изкуства и архитектура на Украйна), срещна се с ръководството. Подписано бе споразумение за сътрудничество и с тази престижна украинска образователна институция в областта на изкуствата.
Подписаните два договора предвиждат обмен на изложби, гостувания на преподаватели, обмен на студенти, както и други съвместни инициативи.

Сподели