Представяне на изданието „Разказ за Пътя и Каменни истории“. Автор – Иван Русев

2021.06.02

София, 2021. Издание на фондация „Арт център - Илинденци“, с подкрепата на Министерство на културата.
 
08.06.2021 (вторник), 16:00 часа
Галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1
 
Изданието ще бъде представено от Иван Русев, с участието на проф. Емил Попов,  проф. Станислав Памукчиев, доц. Цветослав Христов
 
Книгата „Разказ за Пътя и Каменни истории“ е посветена на историята на Арт център Илинденци, създаден през 1998 г. от скулптора Иван Русев. На негова територия е изграден първият и единствен по рода си частен скулптурен парк в България, чиято цел е да съхрани и развие най-добрите традиции на основополагащите европейски скулптурни симпозиуми. Постигнатото през годините представлява важно културно наследство в полето както на българската, така и на световната практика в областта на изкуството. 
 
Книгата систематизира и изследва с подчертано чувство за историчност опит и действия, развивани успешно повече от 20 години. В нея са представени детайли за организираните във времето събития, за процеса на общуване и обмен, за творческия процес и натрупвания, за механизмите на действие и личностите, привличани за участие. Авторът Иван Русев последователно ни въвежда в своя свят на търсения, преследвани и постигнати цели по Пътя на изкуството. Първата част предлага увлекателен разказ за израстването и формирането на бъдещия скулптор, както и извеждането на смелата за времето си идея за създаване на частен център за изкуство в България. Във втората част в хронологична последователност е представен пътят, изминат през годините, както и резултатът от дългогодишния труд, натрупвания и богат опит на група хора, съучастници в общ процес, наречен Арт център Илинденци.
 
Освен солидна текстова част, изданието включва и богат илюстративен материал. То представлява ценна база данни, която би могла да послужи като основа за бъдещи проучвания, за научни изследвания, но и като модел за развиването на нови инициативи от подобен характер.
Иван Русев (р. 1954 г. в София) е една от водещите фигури в българската скулптура. Работи основно в камък, а произведенията от зрелия му период се отличават с характерен подход при обработката на този материал, при който намесата е деликатна и подчертава естествената природна структура. Завършил „Скулптура” в НХА при проф. Величко Минеков през 1979 г., той бързо навлиза в художествения живот, като през годините реализира много свои самостоятелни изложби, удостоен е с различни награди, има и редица участия в колективни представителни изложби на българското изкуство в страната и чужбина (Испания, Австрия, Словакия, Индия, Германия, Мексико, Япония, Южна Корея, Белгия). За повечето от тях също става въпрос в тази книга. Най-важният дългогодишен творчески проект на Иван Русев е именно Центърът за изкуство в село Илинденци.
 
Светла Петкова

Галерия

Сподели