Представяне на първата графична новела на Константин Витков - Титис

2018.04.05

Представяне на първата графична новела на Константин Витков - Титис. 
Петък 13 (Април), 19:00 часа
Галерия Академия 
ул. Шипка №1, Национална художествена академия
 

Сподели