Представяне на юбилеен сборник на специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“ в галерия „Академия“

2023.12.03

6 декември, 17:00 – 19:00 часа
Галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1
 
На 6 декември от 17 часа в галерия „Академия“ ще бъде представен юбилеен сборник,  проследяващ историческото развитие и дейностите в специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“. 
Специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“ е една от най-старите в Националната художествена академия (2022 г. се навършиха 100 год. от първите стъпки в създаването ù). Тя съчетава дългогодишните традиции на обучение в творчески професионализъм в сферата на книжния дизайн, илюстрацията и графичния дизайн с актуалност, адекватна на присъщите на експеримента съвременност и иновативност.
През 2021 година специалността започна двугодишен проект, посветен на стогодишнината си в НХА с представителна изложба за 10-годишнината от въвеждането на новите си програми в магистърския курс на обучение. Проектът продължи през 2022 – 23 г. с организирането и издаването на юбилеен сборник, съдържащ богата панорама на историческото развитие, актуалните дейности в специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“ и презентиращ нейни основатели, актуални преподаватели и изявени алумни и студенти. Целта на реализираното издание е да запознае художествената гилдия и заинтересованата широка общественост с тези знакови за българското изобразително изкуство и съществени за функционирането на специалността нейни представители. Съществена задача на сборника е и организиране и популяризиране да устойчив и дълготраен архив на постиженията и успехите на специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“, в контекста на НХА като образователна и културна институция и укрепване на водещото място и рейтингът на Академията в национален и международен план. 
Представителното юбилейно издание „Книга, илюстрация, печатна графика 100 години в НХА“ е показателно за художествените практики, преподавани в специалността, реализирано с изящен дизайн, обемен изобразителен материал и висока информационна наситеност – истински образец на изкуството на книгата.
 
Редакционен екип:
Текст и съставителство: Бойка Доневска и Милена Балчева – Божкова
Научен редактор: Красимира Коева
Редактори, коректори: Силвия Милославова, Чавдар Ценов
Художник: Илия Груев
Художествен редактор: Виктор Паунов
Координатор: Капка Кънева
Със съдействието и на: Регина Далкалъчева, Николай Алексиев, Николай Цачев, Красимир Андреев, Бояна Павлова, Емил Марков
 
Изданието е финансирано по програмата на Националната художествена академия за присъщата й научна и художественотворческа дейност.
 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели