Приключи конкурсът за изработване на лого на Студентски съвет на НХА

2013.03.20

Приключи конкурсът за изработване на лого на Студентски съвет на НХА. 

На проведено заседание на специализирано жури в състав проф. Тодор Варджиев - председател и членове: доц. д-р Николай Младенов, ас. Светлин Балездров, Филип Бояджиев, Виктория Стайкова бяха обсъдени постъпилите проекти.

За победител в конкурса бе обявен проектът „Око“ на Георги Павлов - докторант към катедра „Плакат и визуална комуникация“.

 

Сподели