Резултати от конкурса на Ротари клуб София Балкан и Националната художествена академия, Факултет за изящни изкуства на тема „Ротари свързва света“.

2020.06.04

За втора година Ротари клуб София Балкан и НХА реализират съвместно конкурс сред студентите от Факултета за изящни изкуства (ФИИ). Тазгодишната тема бе „Ротари свързва света“. В конкурса участваха студенти от всички специалности на ФИИ. 
 
Комисия в състав  проф. д-р Светозар Бенчев – председател и декан на Факултета, проф. д-р Десислава Христова – ръководител на катедра „Графика“, доц. д-р Здравка Василева – ръководител на катедра „Живопис“, инж. Ивайло Ангелов – п резидент на РК София Балкан и доц. Евгени Григоров – РК София Балкан разгледаха и обсъдиха подадените за конкурса работи. 
След проведено гласуване журито класира на първо място и определи за носител на наградата-отличие за студент от  Националната художествената академия от Факултета за изящни изкуства от Ротари клуб София Балкан за 2020 г., Максим Терзийски, III курс специалност „Графика“. Второ място в конкурса „Ротари свързва света“  присъжда на Иван Шуманов от I курс, магистър, специалност Живопис, а трето място в конкурса се присъжда на Александър Лазарков от II курс, специалност  Графика.

Галерия

Сподели