Резултати от конкурса за екслибриси на тема •Марио Варгас Льоса в София•

2013.04.07

На 4 април 2013 г. в НХА,  жури в състав: проф. Виктор Паунов – заместник ректор на  НХА,
Валери Василев – преподавател  в НХА, секретар на секция „Графика и илюстрация“ – СБХ,
Людмила Димитрова – Директор на Държавен културен институт  към  МВнР, Онник Каранфилян – Международен екслибрис център – София, доц. Димо Колибаров – НХА, Светлана Ломева –  Изпълнителен директор на Асоциация за развитие на София, Меглена Мишева  – представител на Институт Сервантес – София, Албена Спасова – преподавател  в НХА и Лиляна Табакова – преподавател в СУ – представители на сдружение „Лингва Франка“, прегледа  и селектира творбите, постъпили за участие в студентския конкурс за екслибриси на тема „Марио Варгас Льоса в София“
и определи следните награди:
2 РАВНОСТОЙНИ ПЪРВИ НАГРАДИ (по 400 лева)
ЗЛАТКА АНГЕЛОВА
ИВАН МАТЕЕВ
2 РАВНОСТОЙНИ ВТОРИ НАГРАДИ (по 300 лева)
ДАРИЯ КАЗАКОВА
КРИСТИНА ВЪТОВА
2 РАВНОСТОЙНИ ТРЕТИ НАГРАДИ (по 200 лева)
СЛАВИНА КЪНЧЕВА
ТЕОДОР АСЕНОВ
7 ПООЩРЕНИЯ (по 150 лева)
ВИКТОРИЯ СТАМБОЛИЙСКА
ВИОЛЕТА АПОСТОЛОВА
РУМЯНА КАРАСТАМОВА
СВЕТЛА КОСТОВА
СТЕФАНИ КОСТАДИНОВА
ХРИСТО ИВАНОВ
ЦВЕТА ПЕТРОВА
• Всички премирани творби ще бъдат включени в специални библиофилски папки и следва да бъдат представени от авторите им в тираж: 15 бр. не по-късно от 25 април 2013 г.;
• Във връзка с предстоящите изложби в Институт Сервантес – София  и  Мадрид, освен премираните творби, журито селектира екслибриси на следните автори:
Виктория Стамболийска – 1 бр.
Дария Казакова – 1 бр.
Калина Дюкенджиева – 1 бр.
Румяна Карастамова – 1 бр.
Стефани Костадинова – 1 бр.
Теодор Асенов – 1 бр.
Цвета Петрова – 5 бр.
За допълнителна информация – Албена Спасова 088 5 078 011

Сподели