Семинар Фаенца

2013.05.28

Семинар – представяне на ISIA (Висш институт за индустриални изкуства) – Фаенца и на учебното помагало „Технически и технологични фактори в дизайнерското проектиране“
 
30.05.2013, ателие № 7 на НХА, ул. „Шипка“ № 1
 
От 17:00 ч. ще бъде представен учебникът „Технически и технологични фактори в дизайнерското проектиране“ на инж. Емил Иванов (хоноруван преподавател в НХА). Изданието е предназначено основно за студентите в катедра „Индустриален дизайн“ в НХА и сродни специалности в областта на индустриалните изкуства.
От 18:00 ч. ще бъде показана презентация на доц. Димитър Добревски, обобщаваща резултатите от преподавателска мобилност по програма Еразъм, с цел преподаване в ISIA – Фаенца от 29 април до 6 май 2013. Доц. Добревски ще представи основните методи на преподаване и проектиране на продукти в областта на индустриалния дизайн в Института и впечатленията му от посетените музеи и културни забележителности.

Сподели