Студентско общежитие

2013.09.16

Във връзка с подаването на документите за кандидатстване за Студентско общежитие – блок № 28 на НХА, ви уведомяваме, че има промяна в сроковете за внасяне на попълнените документи, а именно:
Попълнените и подписани заявление и декларация, както и другите изисквани  документи за кандидатстване по право (копие и оригинал за сравнение), ще се внасят лично от 23 до 27 септември 2013 г. от 10:00 до 13:00 ч. и от 14:00 до 16:00 часа. в НХА, ул. „Шипка“ № 1, северна сграда, І етаж – гл. експерт стипендии и общежитие.
 
Първокурсниците, подали своите молби онлайн до 5 септември ще бъдат настанявани в общежитието от 18 септември 2013, в рамките на работното време.
Телефон в общежитието: 02 9 621 017
 
Цялата информация можете да намерите тук

Сподели