Съобщение за места – платено обучение за учебна 2013/2014

2013.07.31

Във връзка със заповед на Ректора на Националната
художествена академия № 0205-О от 23 юли 2013 година за
обявяване на платен прием в първи курс на ОКС „Бакалавър“
обявяваме следните места по заявка на съответните
катедрени ръководители:
Сециалност „ЖИВОПИС“ – 2 места
Сециалност „ГРАФИКА“ – 1 място
Сециалност „КНИГА И ПЕЧАТНА ГРАФИКА“ – 2 места
Сециалност „СЦЕНОГРАФИЯ“ – 1 място
Сециалност „ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН“ – 2 места
Сециалност „МОДА“ – 1 място
ОТ УЧЕБНИЯ ОТДЕЛ

Сподели