Важни дати – учебна 2013/2014 година

2013.06.18

– Приемни изпити за чуждестранни граждани в ОКС „Бакалавър“, уч. 2013/2014 година – 11–13 септември 2013 година
– Приемни изпити за прием в ОКС „Магистър“, уч. 2013/2014 година – 17 и 18 септември 2013 година
 
 Откриване  на учебната 2013/2014 година – 19 септември 2013 г.
– I-ва част на зимния семестър – 23 септември – 20 декември   2013 г.
– Коледна и Новогодишна ваканция – от 23декември 2013 г. до 10 януари 2014 г.
– II-ра част на зимния семестър – от 13 до 24 януари 2014 г. (15 уч. седмици)
– Заверка на зимния семестър по деканати – от 27 до 29 януари 2014 г.
– Изпитна сесия на зимния семестър – от 30 януари до 08 февруари 2014 г.
– Защита на дипломна работа на о.к.с. „магистър“ – от 03 до 10 февруари 2014 г.
– Поправителна зимна изпитна сесия – от 10 до14 февруари 2014 г.
 
– Летен семестър – от 17 февруари до 31 май 2014 г.
– Великденска ваканция – от 18 до 22 април 2014 г.
– Заверка на летния семестър по деканати – от 02 до 04 юни 2014 г.
– Изпитна сесия за летния семестър – от 05 до 28 юни 2014 г.
– Изпитна сесия за летния семестър  за IV курс на ОКС „Бакалавър“ и V курс на спец. „Реставрация“ да протече от 4 до10 юни 2014 г.
– Защита на дипломна работа на о.к.с. „бакалавър“ – от 11 до 18 юни 2014 г.
– Приемни изпити за ОКС „Бакалавър“, уч. 2013/1014 г. – 1 –16 юли 2013 г.
 
– Поправителна септемврийска сесия – 8–15 септември 2014 година
– Приемни изпити за чуждестранни граждани в ОКС „Бакалавър“, уч.
2014/2015 година – 10 –12 септември 2014 година
– Приемни изпити за прием в ОКС „Магистър“, уч. 2014/2015 година – 17 и 18 септември 2014 година
 
15 май 2013 година                                                 От Учебния отдел 

Сподели