Ватиканските музеи „Отвътре“

2016.05.10

Опитът на един реставратор
 
17 май, вторник, 17:30 ч.
галерия „Академия“
 
 
Лекцията „Ватиканските музеи „отвътре”. Опитът на един реставратор” представя стажа по Реставрация на д-р Татяна Иванова, проведен във Ватиканските музеи в периода от м. септември до м. декември на 2015 г. Чрез богата с изобразителен материал презентация реставраторката ще въведе публиката в историята на Ватиканските музеи, структурата и спецификата на техните галерии, експозиции, параклиси. Преходът към отделните реставрационни ателиета, които са част от комплекса на Ватиканските музеи, е съвсем естествен – разнообразието от артефакти се съхранява и поддържа до днес благодарение на специализираните екипи в областта на реставрацията на обекти от камък, керамика, хартия, дърво, живопис и т.н.
Конкретно внимание ще бъде обърнато на теоретичните и практически дейности, извършени по време на самия стаж, сред които: изучаване на ватиканската стенописна декоративна система, иновативни техники за интервенция върху дървените основи на живописните произведения, мониторинг на Пинакотеката, изпълнение на копие на фрагмент от фриз от Сикстинската капела в оригиналната му фрескова техника, участие в реинтеграцията на „Коланчето на Св. Богородица” (XVI), произведение на Винченцо Пагани, участие в реинтеграцията на залата на „Либералните изкуства” (XV), люнет на Астрологията, от Бернардино Пинтурикио. В края на лекцията д-р Татяна Иванова ще бъде на разположение да предостави информация за процедурата по кандидатстване за стаж във Ватиканските музеи. 
 
Бележки за лектора
Д-р Татяна Димитрова Иванова е магистър по Реставрация, завършила през 2010 г. Националната художествена академия. През зимата на 2014 г. тя защитава успешно докторска дисертация на тема: „Страшният съд” в монументалната живопис на Българското възраждане – XVIII-XIX век (Иконография и херменевтика) в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. В практическата си и научна дейност реставраторката участва в редица проекти и специализации в България и чужбина, сред които: Японско-български проект (под егидата на Unesco) за опазване на паметниците на културата в резервата „Старинен Пловдив” (2006); Стаж по архитектурна консервация и реставрация в Сент Виктор Ла Кост, Франция (2006); Научна специализация в Папския институт по Християнска археология, Рим (2013); Научна специализация на тема: „Венецианската култура и Българското възраждане: типология на влиянията”, Висш религиозен институт „Марчанум”, Венеция (2014); Проект „Образование, религия, медии, политика: анализ на реалности” при СУ „Св. Климент Охридски” (2012-2014) и редица др. Научните интереси и публикации на д-р Татяна Иванова са в областта на изкуството, реставрацията и богословието и по-конкретно изкуството на Българското възраждане.

Сподели