Секторна програма •Еразъм•

2013.04.23

Всички студенти на НХА – първи и втори курс са поканени да участват във Втората селекция за обмен по Секторна програма „Еразъм“ за учебната 2013–2014, която ще се проведе въз основа на:
– Тест по английски 
– Разглеждане на Портфолио
Ръководителите на катедри трябва да предадат списък на желаещите кандидати в Международен отдел до 23. 04. 2013
Тестът по английски език ще се проведе на 26. 04. 2013
Всеки студент, кандидатстващ за участие по програма „Еразъм“, трябва да подготви портфолио на хартиен носител и СD и да го предаде в Международния отдел до 29. 04. 2013
Специално определена комисия ще разгледа портфолиата на студентите на 09. 05. 2013 и ще направи окончателното класиране на кандидатите.

Сподели